BLOG

Hipertansiyon Uzlaşı Grubu Özeti

Hipertansiyon Uzlaşı Grubu Özeti

2015 Hipertansiyon uzlaşı grubunun önerileri :

Ölçüm öncesi hastanın oturur durumda en az 5 dakika dinlenmesine izin verilmeli, avuç açık, kol kalp seviyesinde ve bir seferde en az iki ölçüm yapılarak (en az 2 dakika ara ile) ortalaması kaydedilmelidir.

Hastada kalp ritm problemi varsa otomatik cihazlarla kan basıncı (KB) ölçümü hatalı sonuç verebilir. Bu nedenle mutlaka elle nabız değerlendirilmeli ve düzensizlik varsa dinleme aleti kullanılarak KB ölçümü yapılmalıdır.

İlk değerlendirmede KB 140/90 mmHg ve üzerinde saptanan hastalar tanının doğrulanması için mutlaka ikinci kez muayeneye çağrılmalıdır.

Hastaya sözlü, hatta gerekirse yazılı bilgiler verilmelidir ve böylece hastalığın önemini fark etmesi sağlanmalıdır.

İkinci muayeneye kadar geçen sürede, eğer imkan varsa hastaların ev veya holter KB ölçümleri yaparak daha doğru bir tanıya ulaşmaya çalışılmalıdır. Ev ölçümleri en az 5 gün, tercihen 7 gün yapılmalıdır. Ölçümler sabah ve akşam saatlerinde, en az 5 dakika oturur vaziyette istirahat sonrası ve ölçüm için önerilen standart önlemlere dikkat edilerek yapılmalıdır.

Evde KB ölçüm değerleri ortalaması ≥135/85 mmHg ise hipertansiyon tanısı konulmalıdır.

 

TANI KONULAN HASTADAN İSTENMESİ GEREKEN TETKİKLER:

Tam kan sayımı,  Tam idrar tetkiki,  Açlık kan glukozu,  Kanda sodyum, potasyum, kreatinin ve ürik asit  Lipit profili,  Tahmini glomerüler filtrasyon hızı (estimated GFR=eGFR)  12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG). Diyabeti olan hipertansiflerde idrar albümin atılım oranı mutlaka istenmeli ve yıllık olarak takip edilmelidir.  Hipertansif hastalarda klinik duruma göre  İdrar albümin atılım oranı,  Şeker yükleme testi, ve,  Ekokardiyografi istenmesi önerilir.

 

Genel popülasyonda tedaviye başlama için eşik değeri;  Sistolik KB ≥140 mmHg veya diyastolik KB ≥ 90 mmHg iken,  Yaşı ≥80 olanlarda eşik sistolik KB ≥160 mmHg’dir.

Beta-blokerler, ≥65 yaş veya diyabete yatkınlığı olanlarda başlangıç tedavisinde önerilmez.

Tedaviye tek ilaçla başlandığında, KB hedef düzeye gelmezse tedaviye ikinci bir ilaç eklenir.  Başlangıçta sistolik KB hedeften 20 mmHg ve diyastolik KB hedeften 10 mmHg yüksek ise (ör. Evre 2 ve üzeri hipertansiyon varlığı) doğrudan kombinasyon tedavisi başlanabilir.  Birden fazla ilaç kullanılıyorsa, en az birinin akşam saatlerinden sonra verilmesi önerilir.

Yaşlılarda (> 65 yaş), öncelikle kalsiyum kanal blokeri veya diüretikler, daha sonra ACE inhibitörü veya ARB grubu ilaçlar önerilebilir.  Hipertansiyonu olan ≥65 yaş bireylerde özel bir endikasyon olmadığı sürece beta-blokerlerin ilk seçenek kullanımından kaçınılmalıdır.  Hipertansiyonu olan ve yaşı ≥80 olan hastalarda tedavi başlama eşiği sistolik KB ≥160 mmHg, tedavi hedefi 140-150 mmHg’dir. Şeker hastalarında,KB > 120/80 mmHg: Yaşam tarzı değişiklikleri kuvvetle önerilmelidir  KB >140/90 mmHg ise ilaç tedavisine başlanmalı, tedavi hedefi sistolik KB 130-139 mmHg ve diyastolik KB 80-89 mmHg olmalıdır.Koroner arter hastalığı olan diyabetiklerde <130/80 mmHg risklidir.  Genç diyabetiklerde tedavi yükünü artırmaksızın KB’yi 130/80 mmHg’nın altına indirmek hedeflenebilir.  Diyabetiklerde tedaviye ACE inhibitörü veya ARB grubu ilaçlar ile başlanması önerilir. Koroner arter hastalığı olan bireylerde kan basıncı 140/90 mmHg üstü tedavi edilmeli, 140/90 mmHg’nın altına inilmeli, ancak kan basıncı 130/80 mmHg’den daha aşağı düşürülmemelidir.  Miyokard iskemisi riski ortaya çıkabileceği için izole sistolik hipertansiyonu olan bireylerde diyastolik KB’nin 60 mmHg’nin altına indirilmemesi önerilir.Koroner arter hastalığı olan bireylerde tedavide tercih edilecek ilaç grupları beta bloker, ACE inhibitörü, ARB veya kalsiyum kanal blokerleridir. Kronik böbrek hastalarında tedavi eşiği 140/90 mmHg’dir.  Albuminürisi (>30 mg/gün) olan hastalarda KB’nin 130/80 mmHg altına düşürülmesi hedeflenmelidir.  Ancak koroner arter hastalığı olanlarda veya yaşlılarda KB’nin 130/80 mmHg altına düşürülmemesi önerilir. Kronik böbrek hastalarında tedaviye ACE inhibitörü veya ARB ile başlanması önerilir.

Antihipertansif ilaç tedavisi başlanan veya tedavi rejiminde değişiklik yapılan hastalarda KB kontrolünün sağlanıp sağlanmadığı 3-4 hafta sonraki kontrolde değerlendirilmelidir.  İlaç bu süre içerisinde hiç etki göstermezse, başka bir antihipertansif gruba veya kombinasyon tedavisine geçilmesi önerilir.Hastalar, imkanları varsa ev KB ölçümlerini yaptırarak kontrole çağrılmalıdır.  Kontrolde ilaçların yan etkileri de mutlaka değerlendirilmelidir.www.rentek.com.tr


« BLOG LİSTESİNE GERİ DÖN

Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız

WHATSAPP

Whatsapp hattımızdan müşteri temsilcimiz ile görüşebilir hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

MESAJ YAZ

ANLAŞMALI KURUMLAR

Groupama Sigorta
Güneş Sigorta
Ak Sigorta
İş Bankası Sigorta
SGK
İmece Danışmanlık
Acıbadem Sigorta
Milli Reasürans
Güncelleme Tarihi 01.03.2024
Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindirHekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.
© Copyright 2021 Rentek Diyaliz Merkezleri - Tüm Hakları Saklıdır.
Web Tasarım : GWT
Whatsapp'tan mesaj yazmak için tıklayınız